Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Investeren in nieuwe slimme Agrobots? 4 tips | EP&C

agrobotsVolgens een rapport van ABN Amro kan de markt voor agrarische robots de komende tien jaar verdrievoudigen van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro. Vorige week had ik de eer om met een dubbelinterview over dit onderwerp in Trouw te mogen verschijnen. De ontwikkeling van nieuwe robotica voor plekken waar nu nog gebruik wordt gemaakt van ‘goedkope’ arbeidskrachten uit het buitenland, komt nu in een stroomversnelling door Corona. Hierbij worden belangrijke uitvindingen gedaan. Dit betekent ook dat het octrooirecht een grote rol gaat spelen. Voor iedereen die bij het lezen van de eerste zin euro-tekens in de ogen kreeg, lijkt het me daarom goed om een aantal tips te geven over een slimme beschermingsstrategie.

Stap 1: Octrooirechten van anderen vroegtijdig in kaart brengen

Nu de corona-crisis tot allerhande noodmaatregelen dwingt, bent u vast niet de enige die noodgedwongen aan het innoveren is geslagen. Daarom is het goed om, voordat u een uitvinding verder gaat ontwikkelen, te onderzoeken wat uw concurrenten aan het beschermen zijn geweest. Een naams- en onderwerpsrecherche in een octrooidatabase kan u helpen de vrije ondernemingsruimte te bepalen.

Tabel ABN

Bron Tabel Publicatie ‘Strijd om agrarische robots barst los’ - een uitgave van ABN AMRO in samenwerking met FME Cluster Agri & Food en GMV.

Stap 2: Het ontwerp in de goede richting (bij)sturen

Als blijkt dat u onverhoopt niet de eerste bent die een drone ontwikkelt die tomaten scant of een robot bouwt die komkommers plukt, dan kunt u het ontwerp van uw innovatie waar nodig nog tijdig aanpassen. Een vrijwaringsadvies of Freedom to Operate kan u helpen te voorkomen inbreuk te maken op andermans octrooirechten.

Stap 3: Zelf als eerste beschermen

Daar waar meerdere innovatieve ondernemers met hetzelfde probleem worden geconfronteerd, zoals nu een tekort aan personeel als gevolg van Corona, is de kans groot dat ongeveer tegelijkertijd dezelfde uitvinding gedaan wordt. Tempo maken is dan cruciaal. Bij octrooibescherming draait het allemaal om First-to-File, oftewel wie heeft de eerste indieningsdatum voor zijn of haar octrooiaanvraag. In een vroeg stadium op een hoog abstractieniveau een octrooiaanvraag laten opstellen en indienen kan helpen uw concurrent net te snel af te zijn.

Stap 4: Vergroot de kans op succes

Zodra de octrooiaanvraag is ingediend, beschikt u over een officiële prioriteitsdatum en staat het u vrij om de openbaarheid te zoeken met uw uitvinding. Er is hopelijk veel voordeel te behalen met uw uitvinding. Een goed opgebouwde octrooipositie is iets om trots op te zijn en kan ertoe bijdragen dat de volgende voordelen worden behaald:

  • Exclusiviteit: anderen mogen uw uitvinding 20/21 jaar lang niet kopiëren;
  • Voorkoming dat anderen dezelfde innovatie octrooieren en u blokkeren met hun octrooirecht;
  • Innovatief imago en waarde-creatie voor uw bedrijf: een solide octrooi helpt bij het aantrekken en overtuigen van klanten en investeerders, een goed beschermd product is een waardevoller product en dus eerder iemands geld waard;
  • Activering innovatiesubsidies en belastingvoordeel via allerlei stimuleringsmaatregelen van de overheid voor de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

 

Wilt u meeliften op deze enorme groeimarkt, besef dan dus wel dat een slim idee alleen niet genoeg is. Intellectueel eigendom zal voor sommigen in de land- en tuinbouw nog onontgonnen gebied zijn. Cijfers als die van ABN Amro stimuleren ongetwijfeld een grote groep nieuwe ondernemers. Dat is mooi voor hen en mooi voor Nederland, maar wel alleen als ze net zo slim nadenken over de bescherming van hun innovatie als over de innovatie zelf.

Onderwerpen: tuinbouwtechnologie, OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM