Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Mijn uitvinding wordt nagemaakt, wat nu? | Octrooibureau EP&C

Mijn uitvinding wordt nagemaakt, wat te doen?

Op 2 maart a.s. vindt er een Kort Geding-zitting plaats voor de Octrooirechtbank Den Haag in een inbreukgeschil tussen Floration Europe en de bloemenveiling Royal Flora Holland. Spannende zaak voor beide partijen, waar veel op het spel staat, en waar voor mij als octrooigemachtigde natuurlijk allerlei interessante aspecten aan vast zitten. Waar mogelijk houd ik u graag op de hoogte. Maar wat te doen als u zelf in een dergelijk juridisch inbreukgeschil terecht dreigt te komen?

Inbreukgeschillen zijn eerder uitzondering dan regel

Laat ik beginnen met te benadrukken dat het in Nederland alleen bij hoge uitzondering tot dit soort rechtszaken komt. Minder dan 1% van alle Nederlandse octrooien heeft hier ooit mee te maken! In Nederland en zeker ook in de Tuinbouwsector is juist veel respect tussen concurrenten voor elkaars innovaties. Van essentieel belang is natuurlijk wel dat de moeite genomen wordt om een uitvinding terdege exclusief te beschermen met een passend en helder opgesteld octrooi- of modelrecht. Is dat niet het geval dan is er vaak geen zaak, en moet gewoon geaccepteerd worden dat er geen exclusiviteit geldt en dat er op gebruikelijke wijze concurrentie op kwaliteit, prijs en dienstverlening gaat plaatsvinden.

Voorkomen is beter dan genezen

Mijn advies aan klanten is altijd om zodra een octrooi- of modelrecht voor de uitvinding is aangevraagd, steeds duidelijk “Patent Pending”, “Patented” of “Patented Design” te gaan vermelden bij alle commerciële uitingen. Hiermee sla je als het ware een piketpaal in de grond. Dit helpt voorkomen dat een concurrent per ongeluk geld en tijd begint te investeren in het ontwikkelen van een soortgelijk product, inrichting of werkwijze. Want voor een concurrent die al veel tijd en moeite geïnvesteerd heeft in een ontwikkelingstraject, en pas daarna voor het eerst wordt geconfronteerd met een octrooi- of modelrecht, is het vaak moeilijk om nog te keren. Door meteen vanaf het allereerste begin goed aan de buitenwereld duidelijk te maken dat er een octrooi- of modelrecht rust op de innovatie, kan veel ellende worden voorkomen.

Mocht er dan echter toch een concurrent in de markt verschijnen met iets wat vermeend inbreuk maakt, dan worden vaak de volgende stappen van een escalatieladder doorlopen.

 

1. Vriendelijke waarschuwingsbrief

Contact opnemen via het laten versturen van een vriendelijke waarschuwingsbrief. Bij voorkeur aangetekend en met ontvangstbevestiging, en op briefpapier van een octrooi- of modelgemachtigde. In de brief worden de geconstateerde inbreukmakende feiten vastgelegd (wie, wat, waar en wanneer) en wordt de vermeende inbreukmaker op officiële wijze ‘desbewust’ gemaakt. Dit laatste om later, indien nodig, ook vanaf die datum een schadevergoeding te kunnen claimen. Daarnaast kan in de brief worden uiteengezet waarom er sprake is van inbreuk op octrooirecht X of modelrecht Y. De ander wordt verzocht per direct te stoppen met de inbreukmakende activiteiten, danwel de gelegenheid gegeven om een verklaring te geven waarom deze zich gerechtigd acht deze activiteiten te mogen voortzetten. Hiervoor wordt vaak een termijn van twee weken gegeven. Indien gewenst kan in dezelfde brief ook meteen een uitnodiging worden opgenomen voor een onderlinge bespreking, bijvoorbeeld om af te checken of er bereidheid is om te onderhandelen en/of over licentiering te spreken.

 

2. Arbitrage

De ervaring leert dat er dan vaak of meteen een oprechte verontschuldiging komt, danwel een goed gesprek tussen beide partijen kan worden ingepland. En waarom ook niet, de belangen zijn groot en niemand komt graag in een juridisch gevecht terecht, waar vooral advocaten veel aan verdienen. Het is veelal goed mogelijk om er onderling op een nette en voor beide partijen acceptabele wijze uit te komen zonder dat daarvoor de tussenkomst van een rechter nodig is. Indien nodig kan hierbij arbitrage worden ingezet. Dit is vooral waardevol als het gaat om bevriende partijen die elkaar nog vaak tegen zullen komen. Ook werkt het vaak goed als beide partijen zich professioneel laten bijstaan en er inbreukopinies worden opgesteld en uitgewisseld. Er kan dan een goede afweging worden gemaakt omtrent elkaars standpunten.

 

3. Onthoudingsverklaring sturen

Mocht de concurrent hier echter niet voor openstaan, dan dient er te worden opgeschaald. Er kan dan een onthoudingsverklaring met boetebeding aan de inbreukmaker worden afgeleverd. Als diegene de verklaring ondertekent, verklaart die daarmee op te houden met het plegen van inbreuk, en kan de kou alsnog uit de lucht zijn. Eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat de concurrent zich dan vaak al aan het ingraven is. Enerzijds door te stellen dat er iets totaal anders wordt gedaan dat buiten de beschermingsomvang van het octrooi- of modelrecht valt, en anderzijds door de geldigheid van het octrooi- of modelrecht te gaan proberen aan te vallen.

 

4. Dagvaarding sturen

In dat geval is het dan helaas toch tijd voor een dagvaarding. De ander wordt naar de rechtbank gedwongen en hiermee wordt tegelijkertijd de druk danig opgevoerd, zodat er wellicht alsnog onderhandelingen kunnen worden gestart. Het komt vaak voor dat er voor of tijdens de zitting alsnog geschikt wordt. Rechters spelen hier zelfs vaak een actieve rol in.

 

5. Uitspraak van de Rechtbank

Mocht dit echter allemaal niet lukken dan is het natuurlijk toch echt aan de Rechtbank om een oordeel te vellen. 

Welke stappen er allemaal al doorlopen zijn tussen Floration en Flora Holland is mij onbekend. Ik hoop dat ze er alsnog snel op een voor alle betrokkenen bevredigende wijze uit mogen komen, zodat ook zij zich weer ten volle kunnen gaan wijden aan het verrichten van prachtige nieuwe uitvindingen.

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente

Onderwerpen: tuinbouwtechnologie, OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM