Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Moet ik een octrooi aanvragen voor een nieuw product? | EP&C

Moet ik een octrooi aanvragen voor een nieuw product? Regelmatig krijgen we de vraag of je altijd een octrooi aan moet vragen voordat je een nieuw product op de markt brengt. Het antwoord daarop is ja en nee. Op zich is het niet verplicht om een nieuw product te beschermen met een octrooi. Het staat in principe iedereen vrij een product in de markt aan te bieden en te verkopen, ook al heb je geen octrooi.

Ligt het in de schappen, dan ben je te laat

Wil je het product beschermen en voldoet het aan de criteria voor octrooieerbaarheid, dan is het wel van belang het octrooi aan te vragen voordat het op de markt komt. Ligt het product eenmaal in de schappen, dan ben je te laat. Het product is dan openbaar en dan vervalt de mogelijkheid om het met een patent te beschermen. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen, maar daar maak je liever geen gebruik van.

Octrooieren terwijl je inbreuk maakt

Daarnaast komen we met enige regelmaat het misverstand tegen dat je eigen product geen inbreuk kan maken op het octrooi van een ander, omdat je er zelf een octrooi op hebt. Als jouw vinding onder het octrooi van een ander valt is dat nog steeds een probleem. Stel, iemand heeft octrooi op een auto met een verbrandingsmotor en je wilt een auto met een dieselmotor op de markt brengen. Ook al heeft een dieselmotor onmiskenbaar voordelen, het is ook een verbrandingsmotor. Je maakt dan nog steeds inbreuk, dus helpt het niet om een eigen octrooi voor de dieselmotor te hebben.

Licentie kan een uitweg vormen

Wat in zo’n geval wel een oplossing kan zijn is dat beide partijen een licentie overeenkomen. Ook al heb je het patent op de dieselmotor, dan nog mag je die niet op de markt brengen vanwege dat octrooi van die ander. Die ander met het overkoepelde octrooi mag ook geen dieselmotor op de markt brengen, omdat jij daar octrooi op hebt. De uitweg uit die patstelling is elkaar toe te staan dieselmotoren te verkopen. Zo kan een eigen octrooi helpen om een licentie te krijgen op het octrooi van een ander.

Octrooien zijn voor technische producten

Om nog even bij de vraag van het verplichte octrooi te blijven, in sommige gevallen is het onmogelijk een octrooi te krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld als de vinding allang publiekelijk bekend is of al precies beschreven is in een verlopen octrooi. En sommige producten zijn nu eenmaal niet met een octrooi te beschermen, zoals een tekst of een film. Octrooien zijn uitsluitend bestemd voor technische producten. Software kan soms wel en soms niet worden geoctrooieerd. Maar dat is een interessant onderwerp voor een andere blog.

Twijfel over wel of geen octrooi aanvragen? Neem gerust contact met mij op. Ik denk graag mee.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, HIGH-TECH