Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Mogelijk octrooi op pepers hot topic voor kwekers | EP&C

Mogelijk octrooi op pepers hot topic voor kwekers

De Grote Kamer van Beroep, het hoogste rechtsprekende orgaan van het European Patent Office (EPO), gaat zich buigen over de mogelijke verlening van een octrooi op een nieuw soort groene peper. Op het eerste oog misschien een onschuldig nieuwtje, ware het niet dat de Europese Commissie de boel op de voet volgt. De zaak en uitkomst ervan kunnen grote gevolgen hebben. Wat moet u weten? 

 

Vierkante donkergroene peper

De bescherming voor nieuw gekweekte plantsoorten wordt doorgaans geregeld via het kwekersrecht. Afgelopen jaar wilden kwekers van een nieuwe, vierkante, donkergroene peper een octrooi aanvragen op hun product. Iets dat in eerste instantie niet leek te lukken, maar in hoger beroep toch slaagde. Dit leidde tot een hoop consternatie.

Symptoombestrijding

In een poging dergelijke octrooien tegen te gaan, wijzigden de lidstaten van het Europees Octrooiverdrag de richtlijnen voor dit soort aanvragen. Dit op basis van een notitie van de Europese Commissie. De nieuwe richtlijn bleek in beroep slechts een vorm van symptoombestrijding. De enige manier om een octrooi op kweekresultaten effectief tegen te gaan is het aanpassen van het octrooiverdrag. Dit is echter veel omslachtiger en moeilijker. Wat nu rest is een heleboel verwarring onder kwekers.

Gevolgen voor tuinbouw

Deze situatie is ongewenst, en kan grote gevolgen hebben voor octrooiaanvragen in de tuinbouw. Daarom heeft de president van het EPO de Grote Kamer van Beroep om een uitspraak gevraagd. Of die er überhaupt komt, is de vraag. De Grote Kamer van Beroep kan er ook voor kiezen om de zaak te negeren. Nemen ze dit wel in behandeling, dan kan het proces zomaar doorlopen tot in 2020.

Interessante kansen bij verlening

In de tussentijd is het dus afwachten voor de kwekers. Zeker degenen die een soortgelijk octrooi hebben ingediend, zullen moeten wachten tot er een uitspraak is. Mocht het octrooi, tegen de wens van de Europese Commissie in, wel verleend worden, dan opent dit de deur voor soortgelijke zaken. Dit zou het hele speelveld voor ondernemers in de tuinbouw flink veranderen. Het octrooirecht biedt namelijk meer bescherming dan kwekersrecht, maar niet iedereen heeft de middelen om daarop in te zetten.

Snelle afhandeling

De ogen van Europese lidstaten, kwekers en octrooibureaus zijn gericht op de Grote Kamer van Beroep. Zij zal de druk en behoefte aan een snelle afhandeling ongetwijfeld voelen, maar of die er komt en in welke vorm, is absoluut nog niet duidelijk. Vooralsnog vormen de pepers in elk geval voer voor een pittige discussie.

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW, PATENT, INNOVATIE