Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Octrooi of patent? | Octrooibureau EP&C

17-11-Octrooi-of-patentBij klanten die zich voor het eerst met bescherming gaan bezig houden, krijg ik vaak de vraag: “Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een octrooi en een patent?” of “Wanneer moet ik een octrooi aanvragen en wanneer een patent?”

Het antwoord is dan makkelijk: Er bestaat geen enkel verschil tussen beide termen, dus het maakt niet uit. Patent is het Engelse woord voor octrooi. De term is geleidelijk onze taal binnengeslopen doordat we steeds meer in het Engels communiceren, maar ook door internationalisering van het recht en globalisering van de markt. In de dagelijkse praktijk kun je patent en octrooi dus rustig door elkaar gebruiken. Ook als octrooigemachtigde gebruik ik beide termen. Vaak kies ik dan de term die het beste lijkt aan te sluiten bij wat de klant zelf gebruikt.

Het Nederlandse woord octrooi is overigens afkomstig van het Franse werkwoord 'octroyer' dat onder andere 'vergunnen', 'toestaan' en 'verlenen' betekent. Termen die goed aansluiten bij de officiële Nederlandse benaming voor het exclusieve recht op een uitvinding. Vreemd genoeg spreken de Fransen zelf echter over 'Brevet'.

Het Engelse woord 'patent' op zijn beurt is afgeleid uit het Latijn en betekent 'open brief'. Vroeger bestonden er namelijk van overheidswege 'gesloten brieven' die dubbelgevouwen werden en aan de buitenzijde verzegeld waren, zodat de inhoud geheim bleef. Daarnaast bestonden er echter van overheidswege ook 'open brieven' waarbij iedereen van de inhoud kennis kon nemen, en die onderaan de brief van een officieel lakzegel werden voorzien ter waarborg van de betrouwbaarheid omtrent de afkomst.

Eigenlijk hebben we dus zowel de term octrooi alsook patent nodig om goed te kunnen duiden waar het bij het beschermen van een uitvinding nou eigenlijk om gaat. Enerzijds gaat het daarbij namelijk om het op 'open' wijze (='patent') vrijwillig delen van je innovatieve kennis zodat anderen daarop kunnen door ontwikkelen. Anderzijds gaat het daarbij om het verkrijgen van een 'vergunning' (='octrooi') om deze innovatieve kennis gedurende een bepaalde periode exclusief als enige te mogen vercommercialiseren.

Wanneer u het van land tot land bekijkt, dan is er wel degelijk verschil tussen octrooien (Nederland) en patenten (Engelssprekende landen). Dit heeft te maken met het octrooirecht dat voornamelijk nationaal geregeld wordt. U leest hier meer over in het artikel het echte verschil tussen octrooi en patent.

En naar welke term gaat uw voorkeur nu uit?

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente.

Onderwerpen: OCTROOI