Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Octrooi­­erings­­­­proces nu eenvoudiger, beter en goedkoper | EP&C

Octrooierings­proces nu veelal eenvoudiger, beter en goedkoperDe nieuwe Guidelines van het Europees Octrooibureau (EPO) roept een halt toe aan onnodige beperkingen en kosten voor octrooiaanvragen die de afgelopen jaren werden veroorzaakt door overijverige examiners. Deze richtlijnen fluiten de overactieve examiners terug, waardoor het octrooieringsproces eenvoudiger wordt. Dat is winst voor onze cliënten.

Verkeerde interpretatie van richtlijnen

De Guidelines vormen de richtlijnen waaraan de examiners zich moeten houden bij het beoordelen en goed- of afkeuren van octrooiaanvragen. De onnodige kosten en moeite werden veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van een onderdeel (F-IV-4.3) van de Guidelines door veel EPO-examiners. Zij gaven in toenemende mate aan dat vaak grote delen van de beschrijving van de aanvraag geschrapt moesten worden, omdat deze niet expliciet werden genoemd in de te verlenen conclusies. Het schrappen van deze delen kan tijdens oppositieprocedures en rechtszaken een negatief effect hebben op het octrooi. Bovendien leidden de onnodige wijzigingen van de beschrijving tot additionele kosten.

Verbeteringen van het octrooisysteem

Sinds enkele jaren heb ik namens de internationale federatie van octrooigemachtigden FICPI zitting in het Standing Advisory Committee van het EPO (SACEPO). Deze commissie van gemachtigden en andere gebruikers van het octrooisysteem fungeert als klankbord voor het EPO en praat derhalve op het hoogste niveau mee over verbeteringen van het Europese octrooisysteem. In deze functie heb ik mij ingezet om de alom gewraakte verkeerde interpretatie van de Guidelines onmogelijk te maken.

Simpeler, beter en goedkoper proces

Dat is gelukt. De nieuwe Guidelines geven aan dat de interpretatie van de overactieve examiners verkeerd was. Met als gevolg dat het een stuk eenvoudiger wordt eventuele overactieve examiners in de juiste richting te sturen. Hierdoor zullen minder octrooien onnodig worden beperkt. Dat maakt het proces simpeler, beter en goedkoper.

Podcast Talk Innovation

De gedetailleerde gevolgen van dit en andere onderdelen van de nieuwe Guidelines bespreek ik als moderator in een podcast van het EPO die is gepubliceerd in de reeks Talk Innovation. Samen met een octrooigemachtigde van een Deens octrooibureau en een octrooigemachtigde van BASF in Duitsland gaan we dieper in deze kwestie, maar ook op andere aanstaande veranderingen op octrooigebied.

De podcast met Jordi Kox over de nieuwe Guidelines is hier te beluisteren:

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING