Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Ongebruikt octrooi? Zet het op Marktplaats | Octrooibureau EP&C

Ongebruikt octrooi!? Zet het op marktplaatsPast de bureaustoel niet meer in het interieur? Wordt die handige schroeftol toch niet zoveel gebruikt? Op Marktplaats ermee. Goed voor het milieu, want weggooien is zonde, en het levert ook nog wat op. En een octrooi dat in een la ligt te verstoffen? Dan is Marktplaats waarschijnlijk niet de eerste plek waar u aan denkt. Begrijpelijk, maar ook een octrooi laat zich prima verhandelen, zowel door gedeeltelijke licentiëring alsook door volledige verkoop.

Een uitvinding, een octrooi

In de tuinbouw werken innovatieve mensen. U herkent dat vast: u ervaart een probleem in het dagelijks werk en heeft daarvoor een handige oplossing bedacht. Bijvoorbeeld een slimme manier om trostomaten op een milieuvriendelijke wijze te labelen. Het bedachte label is niet alleen volledig composteerbaar, maar blijkt ook nog eens zeer handzaam en snel aan te brengen op een trossteel, zeer economisch te produceren, en eenvoudig een in het oog springende vormgeving mee te geven. Patenteren behoort dan tot de mogelijkheden.

Wanneer er vervolgens een octrooi wordt verleend is de uitvinding beschermd. Dat is fijn, zo weet u zeker dat wat u bedacht heeft niet zomaar door een ander nagemaakt kan worden. Vervolgens past u de uitvinding vooral toe binnen uw eigen bedrijf en wel voor die toepassing waarvoor u het oorspronkelijk bedacht heeft.

Maar wat nou als wat u bedacht heeft op meerdere manieren gebruikt kan worden, en bijvoorbeeld het geoctrooieerde label ook prima op andere producten dan trostomaten, zoals bloemen en planten, of zelfs buiten de tuinbouwsector toegepast zou kunnen worden?

Slim octrooieren kun je leren

Octrooiaanvragen kunnen zo worden geschreven dat ze ruimte voor een bredere bescherming bieden. Niet alleen voor de specifieke uitvoeringsvorm en toepassing die u oorspronkelijk bedacht heeft, maar ook voor totaal andersvormige varianten en andersoortige toepassingen, zelfs tot in andere vakgebieden aan toe.

Octrooibescherming regelt u per land. Het ligt dan gezien de kosten voor de hand om vooral die landen te beschermen die tot uw eigen marktgebied behoren. Stel echter dat uw thuismarkt met name Nederland, België en Duitsland is, dan is het qua octrooibescherming toch al snel financieel goedkoper om een Europese beschermingsroute te bewandelen.

Veel innovatieve bedrijven gebruiken een octrooi vooral voor zichzelf in hun eigen marktgebied. Dit kan dan soms betekenen dat het octrooi niet volledig wordt uitgenut qua andere mogelijke toepassingen en/of andere landen in de wereld.

Win-win: Anderen helpen en extra financieel voordeel

U kunt er dan toe besluiten om uw octrooi ter licentie aan te gaan bieden voor deze andere mogelijke toepassingen en/of voor deze andere landen buiten uw marktgebied. Met een dergelijke licentie krijgt de ander dan tegen betaling en bijvoorbeeld alleen voor een bepaalde toepassing of land het recht om ook gebruik te mogen maken van het octrooi. Dit kan financieel interessant zijn. Zeker omdat u uzelf er toch geen rechtstreekse concurrentie mee aan doet. En wellicht nog wel belangrijker, u helpt er een ander deel van de samenleving/wereld ook nog eens verder mee vooruit.

Een platform als www.tuinbouwmarktplaats.nl zou een laagdrempelige manier kunnen zijn om uw octrooi aan vakgenoten te verkopen of om met hen een licentiecontract af te sluiten. Voor contact met andere doelgroepen die interesse in de geoctrooieerde uitvinding zouden kunnen hebben, zal ergens anders aangeboden moeten worden.

Status checken

En mocht u juist aan de andere kant staan en geïnteresseerd zijn in een octrooi van een ander, dan is het belangrijk om te beseffen dat het, net als een woning, een registergoed is. Dit betekent dat het officieel is ingeschreven in een openbaar toegankelijk octrooiregister. Hierin kunt u laten checken wat de status van het octrooi is, wie de rechthebbende eigenaar is, of er wellicht al andere licenties voor zijn afgesloten, en of er bijvoorbeeld een pandrecht op gevestigd is.

Laat voordat u een octrooi koopt of er een licentie op neemt, dan ook altijd eerst een expert dit octrooiregister checken. Is het octrooi inderdaad van kracht, is het nog geldig, zo ja tot wanneer en met welke beschermingsomvang? Het zou jammer zijn om een handige kat in een niet-gepatenteerde zak te kopen, en op die manier bent u ervan verzekerd dat u echt een pareltje in huis haalt.

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente

Onderwerpen: tuinbouwtechnologie, OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM