Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Unitair octrooi: opnieuw klachten ingediend in Duitsland | EP&C

21-01-update-unitair-octrooi-2-kolomOp 22 december schreven wij al dat in Duitsland het wetsvoorstel voor het ratificeren van het unitair octrooi en het UPC door het Duitse parlement is aangenomen. Nu zijn er zoals verwacht meerdere klachten ingediend bij het Bundesverfassungsgericht, het Duitse grondwettelijke hof. De klachten houden in dat het nieuwe systeem in strijd is met de Duitse grondwet.

Het is nu afwachten of het Bundesverfassungsgericht de Duitse regering zal verzoeken om de ratificatie on hold te zetten, hangende de procedure. Als dit verzoek inderdaad komt, is het de vraag of de Duitse regering hier gehoor aan zal geven.

Dit zal naar verwachting binnen enkele weken bekend worden. Als dit verzoek niet komt, of als de Duitse regering besluit er geen gehoor aan te geven, is een belangrijk mogelijk obstakel voor de inwerkingtreding van het nieuwe systeem weggenomen. De inwerkingtreding zal dan waarschijnlijk plaatsvinden voordat het Bundesverfassungsgericht tot een uitspraak komt.

Dan zou alleen de Brexit en problemen die gerelateerd zijn aan de Brexit de inwerkingtreding van het nieuwe systeem nog kunnen tegenhouden.

Er lijkt dan nog wel een theoretische mogelijkheid dat het Bundesverfassungsgericht na de inwerkingtreding alsnog tot het oordeel komt dat het nieuwe systeem in strijd is met de Duitse grondwet. De consequenties hiervan zijn moeilijk te overzien.

Wij verwachten binnen enkele weken meer nieuws te kunnen geven. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en u vindt in ons dossier Unitair Octrooi en UPC altijd de laatste stand van zaken.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING