Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | UPC en unitair octrooi een stap dichterbij? | EP&C

unitair-octrooi-Hubspot

Vorig jaar schreef ik rond deze tijd dat de invoering van het unitair octrooi en het United Patent Court (UPC) vertraging hadden opgelopen. Het systeem waarin octrooien binnen meerdere EU-landen kunnen worden beschermd en aangevochten liet nog op zich wachten. Zowel de Brexit als een bezwaarprocedure bij het Duitse Bundesverfassungsgericht remden het proces af. Na een lange periode van wachten was er onlangs goed nieuws.


Op 26 april besloot Groot-Brittannië om het UPC-verdrag te ratificeren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, omdat er nu in principe nog maar één horde overblijft: de bezwaarprocedure bij het Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Het BVerfG moet oordelen of het nieuwe systeem en de wijze waarop het geratificeerd is niet strijdig is met de Duitse Grondwet.

Bezwaarprocedure bij het BVerfG

Het BVerfG beslist waarschijnlijk in de herfst van 2018 of het bezwaarschrift in behandeling genomen wordt. Als het bezwaar niet in behandeling wordt genomen, kunnen de invoering van het unitair octrooi en het UPC eindelijk in gang worden gezet. In dit scenario kan het nieuwe octrooisysteem in 2019 een feit zijn.

Als het bezwaar wel in behandeling wordt genomen, zal de bezwaarprocedure waarschijnlijk tot in 2020 lopen, ongeacht de uitkomst. In dat geval zal verdere vertraging onvermijdelijk zijn.

Het valt op dit moment moeilijk in te schatten wat het Bundesverfassungsgericht zal doen, in behandeling nemen of niet. De bezwaren zijn (helaas) uitgebreid gemotiveerd. Verder uitstel is daarom goed mogelijk.

Bezwaarprocedure bij BVerfG en Brexit

Als de bezwaarprocedure bij het BVerfG wel in behandeling wordt genomen, en er bijvoorbeeld in 2020 een positieve beslissing genomen wordt, zou het nieuwe systeem direct daarna in werking kunnen treden. 

Echter, tegen die tijd kan de Brexit een feit zijn. Hierdoor kunnen verdere juridische problemen ontstaan, omdat in diverse bepalingen is opgenomen dat het nieuwe systeem alleen in werking kan treden met Groot-Brittannië als een van de lidstaten.

Met andere woorden, ook bij een positieve beslissing van BVerfG rond 2020 kan er een timing-probleem ontstaan met de Brexit. Wellicht dat er een politieke opening kan worden gecreëerd om Groot-Brittannië na de Brexit deel te laten uitmaken van het UPC. Het UPC-verdrag zal daarvoor dan wel moeten worden aangepast.

Als het BVerfG oordeelt dat het systeem op bepaalde punten strijdig is met de Duitse Grondwet, kan het nodig zijn om het UPC verdrag te herzien. Dan zijn we nog veel verder van huis. Het timingprobleem met de Brexit speelt dan ook, en het UPC verdrag zal dan ook m.b.t. Groot-Brittannië moeten worden aangepast.

Slotsom

Kortom: met de Britse ratificatie zijn we een stapje verder, maar we kunnen nog steeds weinig zeggen over de datum van invoering. In het meest optimistische scenario kan het nieuwe octrooisysteem in 2019 een feit zijn. 

In het meest pessimistische scenario wijst het Bundesverfassungsgericht het nieuwe systeem pas na de Brexit af wegens strijdigheid met de Duitse grondwet. In dat geval kan het nog vele jaren duren.
De ervaring leert dat het moeilijk is om een goede voorspelling te doen. Des te belangrijker is het, om de ontwikkelingen te blijven volgen.

Heeft u vragen over het UPC of het unitair octrooi? Bekijk onderstaande links of neem contact op met een van onze octrooigemachtigden.

- Veelgestelde vragen unitair octrooi
- Dossier unitair octrooi en UPC

Bekijk al onze downloads

Onderwerpen: Unitair octrooi, OCTROOI, ALGEMEEN, EUROPESE UNIE, INNOVATIE, WET- EN REGELGEVING