Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Vraag je een octrooi aan in België of elders? | EP&C

2023-06 EP&C Blog Cleantech Octr Belgie_2_Kolom_356x301Vlaamse cleantech bedrijven zetten hun schouders onder duurzame innovatie. Het beschermen van deze vernieuwende technologieën is cruciaal. De beste manier om dat te doen is met een octrooi. Maar wanneer kun je een octrooiaanvraag indienen? Waar kun je die aanvraag het beste indienen? En is het verstandig een octrooiaanvraag in België in te dienen? We spraken hierover met onze collega Jeroen Meesters.

Het juiste moment voor een octrooiaanvraag 

Als je aan een vernieuwend product of een innovatieve werkwijze of toepassing in cleantech werkt, dan is het verstandig dat met een octrooi te beschermen. Maar wanneer kun je die octrooiaanvraag precies indienen? 

“Je kunt pas een octrooi aanvragen wanneer je product, werkwijze of toepassing concreet genoeg is”, vertelt Jeroen Meesters “Dit wil zeggen dat het uitgevoerd moet kunnen worden en dat je dus bij voorkeur een werkend prototype hebt.” 

Bescherm je jouw cleantech met een octrooiaanvraag in België of elders? 

Wanneer je uitvinding voldoende uitgewerkt is, volgt de eerste stap naar goede bescherming: het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag. Maar waar kun je die het beste indienen? Volgens Jeroen is dit afhankelijk van je product en de markten die je wil betreden. Daarbij benadrukt hij dat het voor Belgische bedrijven niet altijd wenselijk is om een aanvraag in te dienen in België. 

“Als je je uitvinding in meerdere landen op de markt wilt brengen, kun je beter eerst een Engelstalige aanvraag in Nederland indienen. In België kan dat jammer genoeg niet. Hier moeten Vlaamse cleantechbedrijven hun aanvraag in het Nederlands indienen, Waalse in het Frans, Brusselse bedrijven kunnen kiezen tussen beide landstalen en voor ondernemingen in de Duitstalige gebieden moet de aanvraag in het Duits gebeuren. Om vanuit Vlaanderen een Europese vervolgaanvraag in te dienen die voortvloeit uit een Belgische octrooiaanvraag, moet je dus in een vertaling voorzien. 

Maar als je je innovatie in cleantech met een Nederlandse octrooiaanvraag in het Engels beschermt, kun je deze zonder vertaling voortzetten naar een Europese aanvraag. Als het Europese octrooi wordt verleend, dan valt dit als het ware uiteen in een bundel van nationale octrooien. Dit octrooi wordt dan automatisch gevalideerd in België. Op die manier omzeil je de taalvereisten om een Belgisch octrooi te verkrijgen.”

België, Nederland of Europa: de beste bescherming voor je innovatie in cleantech

Terwijl de taalvereisten voor het indienen van een octrooiaanvraag in België en Nederland verschillen, zijn er ook gelijkenissen in de procedures van beide landen, benadrukt Jeroen. 

“In België en Nederland bestaat er een registratiesysteem. Dat betekent dat de octrooiverlenende instantie het octrooi na registratie van de aanvraag toekent, ongeacht de inhoud van het nieuwheidsonderzoek dat op de aanvraag volgt. Dat is ook zo wanneer dat onderzoek kritisch is over het vernieuwende en inventieve karakter van je cleantech.”

Op een Europese (vervolg)aanvraag volgt wel steeds een toetsing voordat het daadwerkelijk verleend wordt. Volgens Jeroen heeft een Europees octrooi daarom meer waarde dan een Belgisch of Nederlands octrooi.

Hoe verloopt het traject van een octrooiaanvraag?

Tenzij je je op een specifieke markt wilt richten, is het land waar je je octrooiaanvraag indient niet doorslaggevend. Wat wel cruciaal is, is je indieningsdatum. Die bepaalt immers het verdere verloop van je traject. 

“Na de indiening van je octrooiaanvraag volgt een nieuwheidsonderzoek. De resultaten daarvan ontvang je gemiddeld negen maanden later. Dan heb je nog enkele maanden om te beslissen of en hoe je doorgaat met je aanvraag en in welke landen. 

Na 12 maanden, gerekend vanaf de indieningsdatum, kun je een nationale, Europese of internationale (PCT) vervolgoctrooiaanvraag indienen. Met de internationale procedure kun je het moment voor de landenkeuze met 18 maanden uitstellen. Vanaf de indieningsdatum heb je dan 30 maanden de tijd om in kaart te brengen waar je uiteindelijk bescherming wil aanvragen. 

Het volgen van de PCT-procedure is een vaak gekozen strategie omdat je hiermee nog alle mogelijkheden openhoudt. Daarnaast heb je nog een bijkomende mogelijkheid om tijdens de PCT-fase je aanvraag in een gunstigere positie te brengen voordat je de nationale en/of regionale fase ingaat, zeker als het nieuwheidsonderzoek op sommige vlakken kritisch is. Iedere zaak is uiteraard anders en vergt dus maatwerk. Een gespecialiseerd octrooigemachtigde kan je daarbij goed adviseren.” 

Kosten en fiscale aspecten van de bescherming van je innovatie in cleantech

Tenslotte kunnen ook de kosten die gepaard gaan met de bescherming van je innovatie in cleantech een rol spelen in de keuze voor de plaats waar je de octrooiaanvraag indient.

 
“Als je een octrooiaanvraag in België indient, betaal je ongeveer 500 euro minder aan officiële overheidstaksen dan in Nederland. Voor een Europese of een internationale octrooiaanvraag betaal je ongeveer 4000 euro meer aan officiële overheidstaksen. In België kun je dan weer genieten van de innovatieaftrek. Die betekent een reductie van 85% op de vennootschapsbelasting op winsten uit je eigen innovaties.”

Ben jij een innovator in cleantech? Bescherm je intellectuele eigendom dan goed en laat je begeleiden door een specialist van EP&C. Neem contact op via invullen en plan een gratis kennismakingsgesprek met je octrooigemachtigde

Onderwerpen: OCTROOI, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM, waterstof