Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Innovatie in octrooi­land: Het unitary patent | EP&C

nnovatie in octrooiland: het Europese Gemeenschapsoctrooi of unitary patentU dacht dat de tuinbouw een innovatieve sector was. Nou, vlak de octrooibranche niet uit. Europa staat aan de vooravond van een belangrijke ontwikkeling in het octrooisysteem. Volgens de huidige planning gaat op 1 juni 2023 het Unitary Patent van start. Wat houdt dit in en wat betekent het als u al een Europese octrooiaanvraag heeft of dit overweegt aan te vragen? Ik leg het u uit.

De huidige situatie: Centrale verleningsprocedure

In Europa hebben we al weer bijna 50 jaar de mogelijkheid om in 1x voor 39 landen een gemeenschappelijke Europese octrooiaanvraag in te dienen en deze centraal te laten beoordelen op nieuwheid en inventiviteit. Deze beoordeling gebeurt dan door gespecialiseerde examiners van het Europees Octrooibureau, zoals die gevestigd zijn in het grote glazen gebouw langs de A4 in Rijswijk.

Blog Innovatie in octrooiland, afbeelding 1

Zodra de examiners eruit zijn en bereid zijn om een Europees octrooi te verlenen, is het daarna alle landen voor zich. Voor elk van de 39 landen moet dan afzonderlijk de keuze worden gemaakt of het daar wel of niet gewenst is om het verleende Europese octrooi te laten registreren. Daarna moet jaarlijks voor elk gekozen land afzonderlijk de keuze worden gemaakt of de registratie van het verleende Europese nog een jaar in stand mag worden houden.

De nieuwe situatie: In één keer beschermd in 17 landen

Met de komst van het Europese Gemeenschapsoctrooi gaan we toe naar een situatie waarin dit een stuk efficiënter en eenvoudiger gaat worden.

Hierbij krijgt u namelijk de extra keuzemogelijkheid om nadat de centrale verleningsprocedure doorlopen is, in één keer een grote bundel landen te kiezen waar het verleende Europese octrooi geregistreerd dient te worden. Deze extra keuze noemen we dan het Europese Gemeenschapsoctrooi of Unitary Patent.

Op dit moment hebben zich al 17 EU-landen aangesloten. Welke dit zijn ziet u hieronder.

Blog Innovatie in octrooiland, afbeelding 2

Bij deze bundel horen hiermee dus in ieder geval alvast de voor veel innovatieve bedrijven belangrijke landen als Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Steeds meer landen doen mee

De verwachting is dat de hierboven getoonde bundel van 17 landen al snel zal doorgroeien naar de volgende 25 landen.

Blog Innovatie in octrooiland, afbeelding 3

Een aantrekkelijke nieuwe optie derhalve, tegen relatief lage kosten, in 1x een grote geografische dekking.

Een kleine disclaimer: alleen lidstaten van de EU mogen meedoen. Met het Unitary Patent bescherming krijgen in bijvoorbeeld landen als Groot-Brittannië, Zwitserland of Noorwegen kan dus niet.

Het is echter mijn hoop dat de huidige ontwikkeling er toe bij gaat dragen dat ook dit in de toekomst mogelijk gaat worden, of nog mooier dat er op soortgelijke wijze ook nog eens een internationale octrooiverleningsprocedure leidend tot een wereldoctrooi gaat ontstaan.

Wat verandert er voor u?

In de Europese octrooiverleningsprocedure verandert helemaal niets. U moet nog steeds aantonen dat uw uitvinding nieuw en inventief is. Na verlening van uw Europese octrooi krijgt u er een aantrekkelijke extra registratiekeuze bij, in 1x bescherming in 17-25 landen. De huidige optie van elk land afzonderlijk registreren zal voor de liefhebbers ook blijven bestaan.

Daarnaast start op 1 juni 2023 een gemeenschappelijke Europese octrooirechtbank. De sollicitatieprocedures hiervoor zijn al in volle gang. In de volgende blog hierover meer.

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOIGEMACHTIGDE, OCTROOI, ALGEMEEN, TUINBOUW, INNOVATIE