Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

The valley of death: waarom die ene start-up het wel redt | EP&C

Waarom redt de ene start-up het wel en de ander niet?

Waarom lukt het de ene startup om in korte tijd door te ontwikkelen tot een volwaardig bedrijf, terwijl een ander daar nooit in slaagt? Bij mijn werk als octrooigemachtigde zit ik elke dag aan tafel met start-ups en zie ik welke valkuilen de kans op groei verkleinen. Maar hóe moet het dan wel?

Het beste illustreer ik dit aan de hand van het succesverhaal van auto-innovator Lightyear.

Lightyear One

Lightyear is ontstaan vanuit een groep technische studenten uit Eindhoven die meededen aan de World Solar Challenge. Nadat ze deze bekende race voor zon-aangedreven auto’s hadden gewonnen, besloten ze om hun technieken en ideeën uit te werken tot een auto voor de toekomst. De Lightyear One, die eind dit jaar moet worden opgeleverd, rijdt verder en efficiënter dan de huidige elektrische auto’s en is bovendien onafhankelijk van het stroomnetwerk. Wat begon als een kleine groep ambitieuze studenten, is uitgegroeid tot een prijswinnend bedrijf met meer dan 100 werknemers.

Er is niet één reden waarom Lightyear groeit zoals het doet. Maar in mijn samenwerking op het gebied van hun intellectueel eigendom zie ik werkwijzen die de kans op die groei flink vergroten. Om uit te leggen hoe dat kan, is het goed om eerst te kijken naar het type ondernemer binnen een startup.

Een goed idee is niet genoeg

Iedere startende ondernemer heeft zowel technische kennis als zakelijke aanleg. In de eerste fases van een startup is dat een perfecte mix! De techniek wordt steeds verder ontwikkeld, terwijl er tegelijkertijd stappen worden gezet in het zakelijke deel van de onderneming. Alle teamleden zijn goed op de hoogte van elkaars werk en bouwen daarop voort.

Hoe goed die opzet in het begin ook is, veel startups blijven er te lang in hangen. Er zijn misschien wel prototypes, of zelfs producten op de markt, maar uiteindelijk stagneert de groei. De noodzakelijke schaalvergroting wordt bij velen nooit bereikt. Dit komt doordat daar andere vaardigheden voor nodig zijn, die lang niet altijd bij het oorspronkelijke team aanwezig zijn.

Terwijl de organisatie groeit, verandert ook de structuur van die organisatie. Opschalen betekent meer en nieuwe afdelingen, het vormgeven of verbeteren van processen tussen die afdelingen en het duidelijk afbakenen van verantwoordelijkheden. De groei die zo vanzelf leek te gaan, heeft ineens systemen nodig en dus ook mensen die deze systemen kunnen vormgeven.

Rendement uit innovaties

Bij Lightyear was dit, vanuit mijn perspectief als octrooigemachtigde, niet anders. In het begin was er een groep innovatieve techneuten die de groei van het bedrijf altijd in hun achterhoofd had. Ze wisten precies welke techniek innovatief genoeg was om te kunnen vastleggen met een octrooi én ze wisten dat zo’n octrooi hen zou helpen om te groeien. Octrooien zorgen er namelijk niet alleen voor dat een concurrent niet met je ideeën aan de haal kan gaan, ze helpen ook bij het aantrekken van investeerders.

Maar hoe groter het bedrijf werd, hoe meer er een scheiding ontstond tussen de techneuten en de business developers. Die twee waren namelijk niet meer één en dezelfde persoon en werkten niet meer op dezelfde plek. Daar ontstaat een risico dat ook voor gevestigde bedrijven aan de orde van de dag is. Hoe groter de afstand tussen innovator en ondernemer, hoe groter het risico dat een bedrijf niet het optimale rendement haalt uit de innovaties die het doet.

Tip 1: werk aan systemen en werkmethodes

De afgelopen tijd heb ik daarom samen met verschillende medewerkers van Lightyear gewerkt aan het opzetten van systemen en werkmethodes om die afstand kleiner te maken en klein te houden. Om ervoor te zorgen dat, op het gebied van intellectueel eigendom, de verschillende takken van de organisatie op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen en plannen.

Dat is goed voor het intellectueel eigendom, omdat het de kans vergroot op waardevolle octrooien, maar het is ook een voorbeeld van een werkwijze waarmee startups kunnen uitgroeien tot scale-ups. Hoe verder je bedrijf ontwikkelt, hoe anders je de samenwerking binnen dat bedrijf moet vormgeven. Dat geldt voor intellectueel eigendom, maar net zo goed voor communicatie, sales en andere takken.

Tip 2: haal juiste kennis in huis

Zodra de stereotypegroep vrienden in een garage’ de garage ontgroeit, is het goed om de samenwerking tussen die vrienden anders aan te pakken. De kans is groot dat je daar juist een buitenstaander voor nodig hebt. Denk niet dat je alles kan, omdat je alles kon en haal op het juiste moment de juiste kennis in huis. Of dat nou gaat om techniek, ondernemen, groeien, of het beschermen van je intellectueel eigendom.

Onderwerpen: OCTROOI, START-UP, PATENT