Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Top 3 vragen voorafgaand aan patent aanvraag | EP&C

Top_3_vragen_voordat_je_octrooi_aanvraagt.jpg

Wekelijks zit ik met ondernemers aan tafel die hun uitvinding willen beschermen met een octrooi. Maar voordat we een octrooiaanvraag gaan indienen, adviseer ik hen om over een aantal onderwerpen goed na te denken. Hierbij mijn Top 3:

1. Hoe ga je geld verdienen met het octrooi?

Een businessplan laat zien hoe je geld denkt te gaan verdienen. Wie ben ik, wat ga ik doen, hoe gaat mijn business eruit zien? Het zijn elementaire vragen die aan bod komen in het businessplan. Ze zijn ook van belang voor de patent aanvraag. Want het antwoord op de vraag hoe je geld gaat verdienen met je octrooi, bepaalt hoe we verder invulling geven aan de octrooiaanvraag.

2. Wat maakt jouw idee onderscheidend?

Welke aspecten van jouw uitvinding maken het verschil? In de praktijk zie ik regelmatig dat een concurrent de aanvrager net voor is geweest. Door vooraf te onderzoeken wat de concurrentie op het gebied van jouw uitvinding al heeft geïnnoveerd, krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Bovendien kun je, als je weet wat er al bekend is, in de octrooiaanvraag goed zichtbaar maken waarin je uitvinding zich onderscheidt. Je verhoogt daarmee de kansen dat je aanvraag wordt gehonoreerd.  

3. Wat is de planning?

Treed niet te vroeg maar ook niet te laat in de openbaarheid met je uitvinding. Timing is van cruciaal belang voor het succes ervan. Op welk moment zoek je contact met partijen voor samenwerking, kan dat op basis van geheimhouding? Wanneer zal de marktintroductie plaatsvinden? Hoe lang duurt de doorontwikkeling van je product? Na het indienen van de patent aanvraag volgt een vaste tijdlijn, die vaste momenten markeert voor investeringen. Een goede timing kan onnodige kosten in een vroeg stadium besparen.

Stappen en kosten voor het aanvragen van een octrooi.

Meer tips voor een goede voorbereiding op een patent aanvraag? Download de gratis brochure: Octrooi in zicht. Verken uw positie.

Verward over het verschil tussen octrooien en patenten? Lees ons artikel over het echte verschil tussen octrooi en patent.

Tot slot: tips over het besparen van kosten, klik hier

New Call-to-action

Onderwerpen: TOP 3, OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM