Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Een week uit het leven van een octrooigemachtigde | EP&C

Een-week-uit-het-leven-van-een-octrooigemachtigde.pngDe tijd dat octrooigemachtigden dag in dag uit octrooiaanvragen schreven, ligt al lang achter ons. Het Intellectuele Eigendomsrecht kent vele facetten. Hoe veelzijdig mijn vak is? Hieronder een impressie van de werkzaamheden van een octrooigemachtigde en oordeel zelf!

Maandag

Hard gewerkt aan een advies over know-how. Een buitenlandse cliënt heeft te maken met een concurrent die voorheen in zijn bedrijf actief was. Deze ex-collega lijkt know-how gekopieerd te hebben en deze te gebruiken bij het benaderen van prospects van onze cliënt. Dat kan een vorm van oneerlijke mededinging zijn. Vraag is of er sommatiebrieven gestuurd kunnen worden en wat daar dan in moet staan. Op de achtergrond spelen onderwerpen als contractbreuk, inbreuk op auteursrecht, en slaafse nabootsing. Wij werken samen met een Nederlandse advocaat die de sommatiebrieven zal opstellen.

Dinsdag

Vandaag komt een (andere) cliënt met een nieuwe vinding op het gebied van windenergie. Hij vraagt om een advies, vooruitlopend op een octrooiaanvraag. Intensief overleg met Matthijs van der Linden, “mijn” octrooigemachtigde in opleiding, over wat er wel en niet octrooieerbaar lijkt. De onbevangenheid en de leergierigheid van een trainee leidt tot een interessante wisselwerking. Inspirerend! 

Woensdag

Een veelbelovende start-up op het gebied van huishoudelijke apparatuur komt met een doorontwikkeling van een eerder concept. In een meeting van drie uur worden alle ins en outs besproken. Er blijkt een hele waslijst aan innovatieve verbeteringen te zijn ontwikkeld. De rest van de dag besteed ik aan een advies over hoe een octrooiaanvraag er uit kan komen te zien. Flinke klus, technisch en octrooirechtelijk behoorlijk uitdagend. Precies mijn ding.

Donderdag

Een cliënt van een collega (die op vakantie is) komt met een vraag over een mogelijke overname van een Internet start-up. De start-up heeft een mooi systeem ontwikkeld waarmee consumenten zelf een bepaalde test kunnen uitvoeren.  Punt is dat er ook een buitenlandse concurrent van de start-up is met een behoorlijke octrooiportefeuille op dit gebied. Vraag is of de start-up in kwestie vrij is om het systeem op de markt te brengen. Het grootste deel van de dag wordt besteed aan het maken van een voorlopige inschatting van een Freedom-to-Operate advies. Belangrijk daarbij is het inkaderen van de opdracht, zodat de hoeveelheid werk te behappen blijft en de cliënt toch een goed advies krijgt. 

Met de Brexit op komst is de planning van de uitrol van het Unitair Octrooi en UPC onzeker. Vandaag de puntjes op de i gezet op het BL&G, dat hierover op onze website verschijnt.

Vrijdag

In een lopende octrooiaanvraag van een van mijn cliënten op het gebied van machinebouw is een zogeheten Third Party Observation (TPO) binnengekomen. Dat is een mededeling van een concurrent van de cliënt waarin onderbouwd wordt dat onze octrooiaanvraag helemaal niet verleenbaar zou zijn omdat de technologie al bekend is of voor de hand ligt. Grrr, van ons octrooi (aanvraag) blijf je af!

Een groot deel van de dag besteed aan de analyse van de situatie. Is er nog ruimte voor een octrooi, en zo ja, wat voor octrooi kunnen we redelijkerwijs nog krijgen? Ingewikkeld.

Een andere cliënt belt over een nieuwe uitvinding op het gebied van chemie. Ik ben zelf geen chemicus, dus ik betrek collega Wendy van Zoelen hierbij. We maken een afspraak voor volgende week om de zaak nader te bespreken. Er zit ook een onderhandelingsaspect en een contractueel aspect aan vast, dus ik geef ook enkele namen van advocaten door die hij zou kunnen bellen voor advies en de verdere begeleiding. 

Weekend

Ik sta aan de lijn bij het voetbalteam van mijn dochter. Nadat zij een schot op het doel heeft gehouden, dwalen mijn gedachten af naar mijn zelfontworpen en gepatenteerde zeilboot. Hoe kan ik deze nóg sneller maken?

Geïnteresseerd in de werkzaamheden van een octrooigemachtigde? Lees het BL&G van Mark ‘Wat nieuwsgierige octrooigemachtigden inspireert’ of kijk op de pagina met vacatures

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, WerkenbijEP&C