Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Het octrooi van een concurrent: een bedreiging, maar ook een kans

2023-07 EP&C Blog octrooi van een concurrent_2_Kolom_356x301In mijn vak kom ik het vaak tegen dat een bedrijf bezig is met de ontwikkeling van bijvoorbeeld een machine wanneer blijkt dat een concurrent al een octrooi heeft op de werking van de machine. Soms zijn de eerste exemplaren zelfs al verkocht. Wat een teleurstelling. Is al het werk nu voor niets? Zeker niet. In dit blog leg ik uit hoe u dit nadeel omdraait in een voordeel. 

Als blijkt dat het octrooi van een ander een risico vormt dan is niet alles verloren. U kunt op zoek gaan naar informatie waaruit blijkt dat het geoctrooieerde niet nieuw of niet inventief is. Die informatie noemen we prior art of de stand van de techniek. Is er geen overtuigende prior art? Een licentie kan dan nog overwogen worden. Is dat niet wenselijk of mogelijk? Dan is er een hele goede, misschien zelfs wel betere, oplossing: de design around.

Design around leidt tot een betere innovatie 

Bij een design around zoekt u naar een aanpassing van uw innovatie, waardoor het buiten de beschermingsomvang van het octrooi van uw concurrent valt. Nu is dat in eerste instantie best even slikken. Eerst blijkt er een octrooi te zijn, dan is er ook nog eens geen prior art om dat octrooi onderuit te krijgen en vervolgens moet u ook nog eens de innovatie aanpassen. Balen! Ja, maar toch zie ik in de praktijk vaak dat een design around leidt tot een betere innovatie. 

Laten we als voorbeeld een machine nemen die een nieuw soort golfballen maakt. Er bleek een octrooiaanvraag te zijn op de werking van deze machine. Door een brainstormsessie met de engineers wordt er een design around bedacht waardoor de machine een hogere productiesnelheid krijgt en de golfballen ook nog eens van een hogere kwaliteit blijken te zijn. Vervolgens kan er op deze nieuwe techniek een octrooi aangevraagd worden. Zo is het nadeel omgedraaid in een voordeel. 

Octrooigemachtigden zijn ook techneuten

Ik heb als octrooigemachtigde zo nu en dan het voorrecht om aanwezig te zijn bij de brainstormsessies voor een design around. Dit is genieten. Eerst loopt het wat stroef: de engineers zitten in hun hoofd nog vast aan de innovatie zoals ze hem in eerste instantie bedacht hadden. Het is lastig om uit dat spoor te komen. Dan slaat op een zeker moment de inspiratie toe. De één vult de ander aan en zo ontstaat er een sneeuwbaleffect van ideeën. Dat komt de uitvinding ten goede. 

Nodig bij de gesprekken over een design around vooral ook uw octrooigemachtigde uit. Zij zitten aan tafel met een juridisch én een technische pet, omdat zij naast de juridische kennis zelf ook een technische opleiding gevolgd hebben. Ze kunnen dus meedenken over de techniek, terwijl ze de beschermingsomvang van het bestaande octrooi in het oog houden. 

Kan dat niet wat eerder? 

Is het niet wat laat om tijdens de ontwikkeling of zelfs na de verkoop van een machine er achter te komen dat er al een octrooi is? Dat is niet altijd te voorkomen. Een ander kan nu eenmaal tegelijk met u aan iets werken, maar wel eerder een octrooiaanvraag indienen. Wanneer u zelf overweegt een product op de markt te brengen, dan kan uw octrooigemachtigde eerst een Freedom To Operate (FTO) analyse uitvoeren. Als er al een octrooi of octrooiaanvraag is, dan is de FTO vaak het moment waarop dit duidelijk wordt. Dan kunt u dus nog aanpassingen doen. Wilt u nog eerder op de hoogte zijn van wat de concurrentie doet, laat dan een watch lopen bij uw octrooigemachtigde. U krijgt dan een seintje wanneer er een octrooiaanvraag wordt gedaan die mogelijk een risico vormt. 

Laat het octrooi van een concurrent geen obstakel zijn

Of u nu in een vroeg of in een later stadium ontdekt dat er een ander octrooi een risico vormt: laat het geen obstakel zijn om te innoveren. Zie het als een kans om uw innovatie te verbeteren en te versterken. Wilt u hulp bij een design around of heeft u andere vragen over octrooieren? Neem contact met me op, ik denk graag met u mee. 

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, INNOVATIE