Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Hoe herken ik ook een simpele uitvinding? | Octrooibureau EP&C

Hoe herken ik ook een simpele uitvinding?Innovatieve ideeën kunnen veel vormen aannemen: een idee kan complex en revolutionair zijn, of juist heel simpel en gebaseerd op bestaande technologieën. Die ogenschijnlijk simpele ideeën worden niet altijd herkend als een uitvinding, terwijl ze wel heel waardevol kunnen zijn. Hierdoor kunt u belangrijke (patent)bescherming mislopen.

Hoe zorgt u er voor dat zowel grote als kleine uitvindingen in een vroeg stadium worden herkend en beschermd?

Denken in problemen

Zorg er vooral voor dat u goed op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen. Bespreek dus regelmatig de lopende R&D projecten en stel daarbij de volgende vragen.

1. Tegen welke problemen zijn we aangelopen?
2. Hoe zijn die opgelost?
3. Wat is hierdoor veranderd aan het uiteindelijke product of proces?
4. Zijn er alternatieven?
5. Is er al over gepubliceerd door anderen of door onszelf?

Met de antwoorden op die vragen is een grote uitvinding al snel geïdentificeerd. Een simpele uitvinding wordt echter nog wel eens over het hoofd gezien. De gevonden oplossing is dan namelijk vaak makkelijk aan te brengen in het bestaande product or proces. Er hoeft niet veel overhoop te worden gehaald. Stel uzelf in een evaluatie dus nog een extra vraag:

6. Vereist de oplossing slechts een kleine aanpassing van het product of het proces?

Is het antwoord ja, dan moet er een lampje gaan branden. Wellicht is dit een belangrijke, simpele uitvinding.

Doorvragen!

Het is belangrijk om door te vragen. Ook wat in eerste instantie voor de hand lijkt te liggen, kan patenteerbaar zijn. De vereisten voor inventiviteit zijn namelijk lager dan door veel uitvinders wordt gedacht. Het gaat er immers om wat inventief is voor de gemiddelde vakman, en niet om wat inventief is voor de expert op een bepaald gebied.

Kleine aanpassing, grote gevolgen

Zo ontdekte een cliënt van mij dat een bepaald medicijn veel beter wordt opgenomen wanneer het gemengd wordt in olie in plaats van in water. Een kleine aanpassing die inmiddels wel heeft geleid tot een Europees octrooi!

Sterker met de juiste vragen

Het regelmatig doorspreken van R&D projecten en innovatieve ideeën zorgt ervoor dat u alerter bent op het identificeren van uitvindingen. Een octrooigemachtigde kan hierbij helpen. Uiteindelijk draagt het bij aan een waardevol arsenaal van Intellectuele Eigendomsrechten voor uw bedrijf. Zo begint een sterker bedrijf met een paar eenvoudige vragen.

 New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN