Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Inbreuk op octrooirecht | Octrooibureau EP&C

2023-11 EP&C Blog Inbreuk op octrooirecht_2_Kolom_356x301Werk je aan innovatieve cleantech? Dan is het belangrijk om te begrijpen hoe octrooirechten jouw technologie kunnen beschermen. Natuurlijk wil je ook voorkomen dat je inbreuk maakt op een bestaand octrooi. En wanneer je toch beschuldigd zou worden van inbreuk, heb je graag een specialist aan je zijde. In elk van deze situaties kan een octrooigemachtigde helpen de intellectuele eigendomsrechten in jouw sector preventief in kaart te brengen en in het geval van een mogelijke inbreuk een oplossing te vinden.

Inbreuk op octrooirecht

Een octrooi garandeert het intellectuele eigendomsrecht op een uitvinding en biedt daarmee het exclusieve recht om die uitvinding te exploiteren. Wanneer je met jouw cleantech inbreuk maakt op een octrooirecht dan schend je dus de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders, vertelt octrooigemachtigde bij EP&C Jeroen Meesters. 

“Octrooirecht is een negatief recht en territoriaal bepaald. Dat betekent dat je anderen kunt verbieden jouw uitvinding voor commerciële doeleinden te gebruiken, verkopen, produceren en toe te passen, in de landen waar jouw product beschermd is. Het is daarbij een combinatie van de beschermingsomvang van je uitvinding, bepaald door de desbetreffende conclusies in je octrooi, en het land of de landen waarin het octrooi geldt, die bepaalt of er sprake is van een inbreuk.” 

Op welk octrooirecht kun je inbreuk maken in de cleantech? 

Er zijn drie categorieën waaronder je een uitvinding onder een octrooi kunt beschermen. Zowel het product of apparaat zelf, als de werkwijze om ertoe te komen én een bepaalde toepassing ervan kunnen immers worden beschermd. Dat betekent dat je met jouw cleantech voor al deze categorieën inbreuk kunt maken op het octrooirecht van een andere partij.

“Denk bij producten aan alles van zonnepanelen en batterijen tot windturbines, duurzame materialen en alles daartussen. Daarnaast kun je ook je werkwijze of productietechnieken beschermen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over manieren om elektrische onderdelen optimaler te laten communiceren of energiezuiniger te maken. Tenslotte kun je ook gebruikswijzen laten beschermen, wanneer je dus een bestaand product op een nieuwe manier toepast.”

Hoe voorkom je inbreuk?

“Het is belangrijk om een gespecialiseerd octrooigemachtigde in te schakelen om een mogelijke inbreuk te beoordelen en te voorkomen, indien nodig”, legt Jeroen uit. Je octrooigemachtigde doet dat door preventief de intellectuele eigendomsrechten in je sector in kaart te brengen. 

“Bij EP&C verrichten we twee types onderzoeken: een nieuwheidsonderzoek en een FTO- of Freedom to Operate-onderzoek. Met een nieuwheidsonderzoek bekijken we of jouw product, productietechniek of toepassing nieuw en inventief is, zodat je er een octrooi op kunt aanvragen. Daarbij kijke we naar alle beschikbare documentatie, bijvoorbeeld een gepubliceerd octrooi dat verlopen is of een openbaar gemaakt wetenschappelijk artikel. 

Een FTO-onderzoek brengt de octrooirechten van derden in kaart. Hierbij bekijken we of deze rechten nog van kracht zijn en wat de beschermingsomvang ervan is. Valt jouw product hieronder of niet? Met behulp van een FTO-onderzoek geven we vervolgens een inschatting van of de beoogde markt vrij is voor jouw product.” 

Wat als je beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooi?

Wanneer uit het FTO-onderzoek volgt dat je met je product of proces mogelijk inbreuk pleegt op een octrooi, of wanneer je beschuldigd wordt van inbreuk, zijn er verschillende mogelijke oplossingen. 
“Als uit het onderzoek blijkt dat je mogelijk inbreuk maakt op een bestaand octrooi, dan moet je in de eerste plaats gaan kijken naar dat originele octrooi”, benadrukt Jeroen. “Is het nog steeds geldig en in welke landen? Valt jouw innovatie wel degelijk onder het octrooi?

Als je beschuldigd wordt van inbreuk, is in gesprek gaan met de rechthebbende van het octrooi in sommige gevallen een goede strategie. Indien jouw product, werkwijze of toepassing een verbetering is van een bestaande, geoctrooieerde techniek, heb je idealiter voor jouw verbetering een octrooi aangevraagd. Dit geeft je een sterkere onderhandelingspositie bij het aangaan van het gesprek.

Vervolgens is een kruislicentie vaak een ideale oplossing voor beide partijen. In dat geval geef jij dan een licentie voor jouw verbeterde product en de andere partij geeft er jou één voor het algemene octrooi. Op die manier kunnen beide partijen het verbeterde product op de markt brengen zonder inbreuk te maken op elkaars octrooirechten.”

Als innovatief bedrijf in de cleantechsector is het essentieel om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die octrooibescherming biedt en wat je kunt doen als je beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooirecht. Het is daarom belangrijk een beroep te doen op de expertise van een specialist. Laat je begeleiden door iemand die jouw sector kent. Wilt u meer weten over inbreuk? Neem dan contact met me op. Ik denk graag met u mee.

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, INBREUK, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, turnhout