Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Patent aanvragen in België – 3 tips | Octrooibureau EP&C

patent aanvragen in Belgie - 3 tipsEP&C heeft niet alleen het hoofdkantoor in Rijswijk, maar ook een vestiging in Turnhout. Vanuit dit groeiende kantoor in België werken we voor uiteenlopende bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Een mooie, diverse groep ondernemers, waarvan we de één net iets anders moeten bijstaan dan de ander. Er zijn namelijk verschillen tussen octrooiaanvragen in Nederland en België. Maar waar moet u op letten bij het patent aanvragen in België? Nederlands en Europees Octrooigemachtigde Jeroen Meester legt uit.

1. Taal

België is een meertalig land. Hoewel wij voornamelijk octrooiaanvragen doen voor Vlaamse bedrijven, blijft die meertaligheid een risico. U heeft namelijk te maken met de Taalwet. 

Een belangrijk doel bij een octrooiaanvraag is het verkrijgen van een indieningsdatum. Daarvoor zijn een paar gegevens vereist. Het moet duidelijk zijn dat het een octrooiaanvraag is, er moeten bepaalde contactgegevens in staan en het gewenste octrooi moet goed beschreven zijn. Dat laatste deel mag in België in elke taal genoteerd worden, de eerste twee moeten in de juiste taal.

Welke taal dat is, kan ook weer verschillen. Is uw bedrijf in Vlaanderen gevestigd, dan moet dit in het Nederlands. Is de vestigingsplaats in Wallonië, dan moet het in het Frans, terwijl het in Brussel dan weer allebei gebruikt mag worden. In Duitstalig België moet het juist weer in het Duits. Particulieren en bedrijven uit een ander land dan België mogen alle drie de talen gebruiken.

Verkeerd taalgebruik heeft grote gevolgen. Staat er bijvoorbeeld Patent application boven uw aanvraag en niet ook nog Octrooiaanvraag (of een vergelijkbare term in Frans of Duits), dan krijgt u geen indieningsdatum. Dit geldt ook voor contactgegevens in een verkeerde taal.

2. Direct indienen bij European Patent Office (EPO)

Er is een onderscheid tussen nationale, Europese en internationale octrooiaanvragen. In tegenstelling tot veel landen, dienen Belgische ondernemers een Europese of internationale aanvraag direct in bij het EPO of WIPO. In de meeste landen kunnen inwoners deze aanvragen indienen bij nationale bureaus. Die fungeren als tussenpartij.

In België is dit echter niet meer het geval. Alle Europese aanvragen moeten worden ingediend bij het EPO. Dit kan zowel online, als bij de kantoren in Rijswijk, München of Berlijn. Voor internationale aanvragen zijn het EPO en het WIPO beschikbaar.

3. Patent aanvragen België: Geen inhoudelijke toetsing

Een derde aandachtspunt is het ontbreken van een inhoudelijke toetsing bij Belgische octrooien. Een nationaal octrooi wordt per definitie verleend, ongeacht of het nieuw en inventief is. 

Na het indienen van een octrooiaanvraag zal de DIE (Dienst voor Intellectuele Eigendom) een nieuwheidsrapport en schriftelijke opinie laten opstellen door EPO. Dit geeft aan welke conclusies van de octrooiaanvraag door de onderzoeker van het EPO nieuw en inventief worden beschouwd. Er is een mogelijkheid om naar aanleiding van dit onderzoek aangepaste conclusies voor de octrooiaanvraag in te dienen. Dit is echter geen verplichting.

Vervolgens zal, ongeacht of het nieuwheidsonderzoek gunstig of ongunstig is, het octrooi worden verleend. Dit maakt dat een groot aantal octrooien in België wellicht niet geldig is of slechts gedeeltelijk geldig.

Indien u meent dat uw concurrent inbreuk maakt op uw octrooi, is het dan ook aan te raden om na te gaan of uw octrooi geldig is. Meer specifiek is het raadzaam om na te gaan of de octrooi-conclusie die leest op de activiteit van uw concurrent, voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit. Een octrooigemachtigde kan dat best voor u beoordelen.

Het is eveneens goed om weten dat, wanneer u de geldigheid van een octrooi van een concurrent wenst aan te vechten, de bewijslast bij u ligt. Laat daarom het octrooi van uw concurrent beoordelen door een octrooigemachtigde voordat u de geldigheid aanvecht.

Het aangaan van een proces kost tijd en geld, zelfs als u in het gelijk wordt gesteld. De juridische kosten worden in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, maar slechts gedeeltelijk vergoed door de verliezende partij.

Let wel op: Het ontbreken van een inhoudelijke toetsing geldt dus alleen voor nationale Belgische octrooien. Octrooiaanvragen die bij het EPO worden ingediend ondergaan wel een inhoudelijke toetsing.

White paper meerwaarde octrooi

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, BELGIË, INTELLECTUEEL EIGENDOM