Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

5 situaties waarin patent concurrent u niet in de weg zit (3/9) | EP&C

vaarwater-Hubspot.jpg

U wilt de markt op met een product of u wilt een werkwijze toepassen. U heeft voorwerk gedaan en u bent een patent(aanvraag) tegengekomen waarvan u vermoedt dat deze in uw vaarwater kan zitten. U wilt in ieder geval geen inbreuk intellectueel eigendom maken. Wat nu?

Mijn eerste advies is: leg sowieso niet direct het bijltje erbij neer. Het hoeft namelijk niet te betekenen dat de gevonden patenten ook daadwerkelijk een roadblock vormen. U doet er verstandig aan om de bewuste patenten nader te (laten) onderzoeken. Want in deze gevallen is het misschien niet nodig om uw businessplan aan te passen:

1. Het patent is nooit verleend

Alle patentaanvragen worden in een octrooidatabase opgenomen. Dit betekent niet automatisch dat deze ook verleend zijn. Een manier om te checken of het door u gevonden patent verleend is, is door het verleningsdossier te bestuderen.  

2. Het patent is verlopen

Om een patent of octrooi ‘in leven te houden’ moeten er instandhoudingstaksen betaald worden. Doet u dit niet, dan verloopt het patent. In dit geval is het patent niet meer geldig en dus geen blok aan uw been. Ook dit kunt u vinden in het verleningsdossier.

3. Het patent heeft de maximale levensduur bereikt

Een patent is in beginsel maximaal 20 jaar geldig, gerekend vanaf de indieningsdatum. Op deze manier kunt u zelf uitrekenen of een octrooi qua termijn nog rechtsgeldig is. Maar let op: er zijn uitzonderingen, sommige patenten genieten een langer leven!

4. Het patent heeft een afgebakende geografische dekking

Omdat een wereldwijd patent doorgaans onbetaalbaar is (en overigens ook niet nodig), wordt het alleenrecht van de vinding vaak beperkt tot een aantal landen. Als u een patent heeft gevonden dat geldig is in Amerika, Duitsland en Frankrijk, dan kunt u in Nederland zonder meer uw gang gaan. Let er hierbij wel op dat als u in Nederland een product maakt, dit niet betekent dat u dit product in Amerika, Duitsland en Frankrijk zomaar mag verkopen.

5. Het patent voldoet niet aan de eisen

Een patent moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Dit zijn:

  • Nieuwheid
  • Inventiviteit
  • Industriële toepasbaarheid

Wordt hier niet aan voldaan, dan kunt u de geldigheid van het patent aanvallen, bijvoorbeeld in een oppositie of een nationale rechtszaak. Echter, dit is vaak een relatief kostbare procedure die enkele jaren in beslag kan nemen.

Is het dat niet waard, dan is het natuurlijk een optie om de IE-rechten van uw concurrent te respecteren door uw activiteiten staken. Ook zijn er nog andere mogelijkheden die Marcel in het volgende BL&G zal toelichten.

Klik hier voor het overzicht van deze serie over het onderwerp 'Inbreuk'. 

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, INBREUK, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM