Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Welke octrooi­aanvraag is uw koploper? | Octrooibureau EP&C

Welke octrooiaanvraag is uw koploper? Kies bewust en bespaar tijd en geldWaar richt u uw pijlen op als er meerdere octrooiaanvragen spelen binnen het bedrijf? Waar gaat geld en tijd naartoe? Wat krijgt voorrang? Zeker wanneer uw bedrijf snel groeit, dan kan het zomaar zijn dat u meerdere octrooiaanvragen hebt. En alles lijkt even belangrijk. Toch adviseer ik om eens kritisch door uw octrooiportefeuille te lopen en de octrooien te verdelen in drie categorieën: de koplopers, het peloton en de sprinters. Door dit filter over de octrooiportefeuille heen te leggen kunt u het proces van aanvragen strategischer inrichten.

Een startup heeft vaak maar één of twee octrooiaanvragen. Dit is het kapitaal van het bedrijf en de eigenaren weten daarom tot in ieder detail wat erin staat. Maar wanneer een startup uitgroeit naar een scaleup of nog verder tot een gevestigd bedrijf, wordt de octrooiportefeuille vaak groter. Als u dan alle octrooiaanvragen behandelt alsof het de enige is, loopt u het risico waardevolle tijd en geld te verliezen. Door octrooiaanvragen in te delen als koploper, sprinter en peloton voorkomt u dit.

Koploper

Koplopers zijn de octrooiaanvragen waarin de kern van de technologie zit. Dit zijn aanvragen die u bijvoorbeeld niet zult licentiëren, omdat dit het hart van uw bedrijf betreft. De koplopers zijn de octrooiaanvragen waarvoor u knokt om ze zo ruim mogelijk verleend te krijgen. Alles wordt uit de kast gehaald. Qua budgettering zijn dit dan ook de aanvragen waar het meeste geld voor wordt vrijgemaakt. Wordt er een aanval gedaan op een koploper, wordt er dus inbreuk gepleegd, dan gaat u er volledig voor om uw innovatie beschermd te houden.

Ik illustreer de koploper met een voorbeeld uit het begin van mijn carrière als octrooigemachtigde. Ik kwam in contact met een klant die iets slims had bedacht. Zij wilde thuis een muur verven en ze fietste voor benodigdheden naar de bouwmarkt. Verf, rollers, afplaktape, kwasten voor de randjes. Klaar! Tenminste, dat dacht ze. Pas thuis kwam ze erachter dat ze een verfbak – waar je de verf ingiet en je roller overheen haalt - was vergeten. Het bracht haar op een idee. Ze ontwikkelde een verfblik waarbij het deksel fungeert als ingebouwde verfbak, inclusief ribbels waar je de kwast langs kan halen. Geen gedoe meer met verf in een bak gieten, de bak uitspoelen, uitgedroogde verf in de verfbak. Het kernidee dat deze vrouw had, was het verfblik met ribbels. Dit is de koploper.

Sprinter

Een sprinter is een octrooiaanvraag die een mooie toevoeging vormt op de koploper. Die aanvraag wordt heel gericht geschreven door de octrooigemachtigde. Bij een sprinter besteedt u minder aandacht aan een zo breed mogelijke verlening van het octrooi, maar gaat u recht op uw doel af. Het is een patent dat u wel wil hebben, maar waar eventueel ook een licentie op kan worden afgegeven zonder dat het de kern van uw bedrijf in gevaar brengt. Qua tijds- en geldinvestering heeft een sprinter minder prioriteit dan een koploper, maar het is wel interessant genoeg om heel gericht een octrooiaanvraag op te schrijven.

In het geval van het vernuftige verfblik is de afdichting van het deksel een voorbeeld van een sprinter. De afdichting zorgt ervoor dat het blik niet lekt en de verf niet uitdroogt. Maar dat is niet de uitvinding zelf. Het is een verbetering van een detail van het eerdere idee, de kerninnovatie.

Peloton

Bij een octrooiaanvraag in het peloton gaat het om goede ideeën waarvan u nog niet weet of ze daadwerkelijk ontwikkeld gaan worden. Octrooien die leuk zijn om te hebben, maar niet essentieel zijn voor de kern van technologie. Komt er een verlening, dan is een licentie prima. En wanneer u inbreuk op een ander octrooi blijkt te maken is een octrooi in het peloton ook goed om onderling mee te kunnen ruilen. Maar mocht de verleningsprocedure moeizaam blijken te verlopen, dan kunt u de octrooiaanvraag zonder al te veel consequenties laten vervallen en hoeft u er geen geld meer aan te besteden.

Voor het verfblik zou een aanvraag in het peloton bijvoorbeeld het materiaal van het handvat kunnen zijn. Een patent is wel handig, maar het staat los van het grote idee.

Filter

Ik wil u uitdagen om dit filter eens over uw octrooiportefeuille te leggen. Welke technologie treft de kern van mijn bedrijf, wat is daar een aanvulling op en wat raakt het minste het originele idee? Hou daarbij in gedachte dat gedurende de aanvraagprocedure u wel van koploper naar sprinter kunt bijstellen, maar niet meer andersom. Als een aanvraag is ingediend, moet u het doen met wat er dan staat. Verruiming van het octrooi is naderhand namelijk niet meer mogelijk. U kunt altijd een stapje terug doen met uw octrooiaanvraag, maar geen stapje omhoog.

Als u besluit dat uw “team” van octrooien en octrooiaanvragen niet alleen uit koplopers hoeft te bestaan, biedt dat de mogelijkheid om uw middelen efficiënt in te zetten voor een effectieve bescherming van uw ideeën.

Wilt u dat ik meedenk over uw innovaties en of ze nu koplopers, sprinters of peloton zijn? Neem dan gerust contact met me op.

 

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM