Groot-Brittannië van plan om unitair octrooi en UPC toch te ratificeren

Groot-Brittannië wil unitair octrooi en UPC toch ratificeren

29 november 2016

Met betrekking tot het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) doet zich een verrassende nieuwe ontwikkeling voor. De regering van Groot-Brittannië heeft ondanks de uitkomst van het Brexit-referendum gisteren besloten om het UPC-verdrag zonder verdere vertraging te gaan ratificeren.

Om het unitair octrooi en het UPC van start te laten gaan moeten dertien deelnemende landen, waaronder in ieder geval Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, het verdrag ratificeren. Tot nu toe hebben elf landen, waaronder Frankrijk, dit gedaan. Indien Groot-Brittannië het verdrag ratificeert dan is alleen de goedkeuring van Duitsland nog vereist om het unitair octrooi en het UPC in werking te laten treden. De kans dat het unitair octrooi en UPC in 2017 van start zal gaan lijkt dus plotseling heel groot.

Dit is goed nieuws voor de vele innoverende bedrijven in Nederland. Met het unitair octrooi wordt octrooibescherming in een groot deel van Europa aanzienlijk goedkoper. Ook wordt het aanzienlijk makkelijker om een inbreukmaker met slechts één rechtszaak voor een groot deel van Europa aan te pakken.

Hoewel de voortekenen nu bijzonder gunstig zijn, blijft dit een politiek proces en kunnen verdere verrassende wendingen niet helemaal uitgesloten worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een octrooigemachtigde van EP&C. Daarnaast kunt u op onze website terecht bij ons dossier unitair octrooi voor meer informatie over het nieuwe systeem en de nieuwe rechtbank. Of download onze gratis White Paper over het unitair octrooi en de UPC.

« Ga terug naar het overzicht

unitair-octrooi-engeland.jpg
Checklist voor de aanvraag van een octrooi