Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Europees Octrooibureau iets minder streng

Europees_Octrooibureau_iets_minder_streng.jpg

Met een subtiele versoepeling van de regels lijkt het Europees Octrooibureau (EPO) een minder strenge koers te varen als het gaat om aanpassen van de claims van een octrooiaanvraag tijdens de verleningsprocedure. Daarmee draagt het EPO bij aan het innovatieklimaat in Nederland.

In een octrooiaanvraag bij het EPO mag tijdens de verleningsprocedure in het algemeen geen informatie worden toegevoegd voor zover die niet direct en ondubbelzinnig daarin terug te vinden is voor de vakman. Met name vanuit de Verenigde Staten en Japan leidde dat tot kritiek op de wel heel beperkte ruimte die het EPO bood aan aanvragers om conclusies van hun octrooiaanvraag aan te passen om te voldoen aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit.

Voortschrijdend inzicht

Onlangs heeft het EPO een aangepaste Guidelines for Examination uitgebracht waarin staat dat de examiner voortaan niet meer onevenredig strikt moet omgaan met deze aanpassingen. Volgens Nederlands en Europees octrooigemachtigde Robbert-Jan de Lang van EP&C beoogt het EPO hiermee meer ruimte te bieden aan uitvinders. “De tot in detail strikte toepassing van regels leidden internationaal tot veel irritatie. Er was eigenlijk geen oog voor redelijkheid bij het aanpassen van claims door voortschrijdend inzicht. In feite moest een aanpassing vrijwel letterlijk in de claims staan op het moment van indienen.”

Zadel en zadelpen

In de praktijk komt het nu volgens hem nog regelmatig voor dat een claimaanpassing bestaat uit het combineren van een aantal elementen. “Neem het fictieve voorbeeld van een fiets. De bijbehorende zadel en de zadelpen stonden al wel afzonderlijk in de tekst, maar niet hun combinatie, dus zadel mèt zadelpen. Terwijl het voor een technisch onderlegd publiek toch helder is dat die bij elkaar horen. Dan is die strikte benadering nadelig voor uitvinders die in de loop van de tijd noodzaak zien om hun aanvraag iets aan te passen, bijvoorbeeld als er nieuwe literatuur gevonden wordt”, aldus De Lang.

Innovatief klimaat

De recente aanpassing van de Guidelines zal geen aardverschuiving teweegbrengen, zo verwacht hij. “De aanpassing biedt wel meer ruimte dan voorheen. Het verschil is subtiel en we moeten afwachten hoe de examiners er in de praktijk mee omgaan. Het laat zien dat het EPO bereid is te luisteren naar zijn klanten en zo bij wil dragen aan een innovatief klimaat in Europa. Bovenal blijft het zaak om meteen een goede, complete aanvraag in te dienen.”

Onderwerpen: EPO, OCTROOI, COLUMN, INNOVATIE