Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

IP-rechtspraak Nederland scoort hoogst

IP-rechtspraak_Nederland_scoort_hoogst.jpg

Nederland haalt de hoogste score in een vergelijkend warenonderzoek naar de rechtssystemen op octrooigebied in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. In Europa vormen deze vier landen de kwalitatieve en kwantitatieve top op dit vlak.

Dit blijkt uit onderzoek van de Duitse octrooigemachtigde Malte Kollner in samenwerking met Paul Weber, een student aan de universiteit van Berlijn. De resultaten zijn onder de titel Rumor has it gepubliceerd in Mitteilungen der Deutsche Patentanwälte, een vakblad voor octrooigemachtigden. Zoals die titel suggereert wilden de onderzoekers een aantal bekende geruchten over het Duitse octrooirechtssysteem toetsen aan de hand van statistische gegevens van de vier genoemden landen.

Beroemde uitspraken

Daartoe onderzochten zij negen beroemde uitspraken op hun merites. Dit deden ze door alle relevante data in de vier landen rond inbreukzaken te verzamelen en te vergelijken. Frankrijk kwam in die analyse als tweede uit de bus, terwijl Groot-Brittannië en Duitsland de derde plaats delen.

Overtuigende vonnissen

Volgens de onderzoekers moet een octrooirechtsysteem aan drie criteria voldoen. Er moeten overtuigende vonnissen afgeleverd worden, in een korte tijd en tegen lage kosten. Het Nederlandse rechtssysteem  kreeg op alle drie criteria de hoogste score en kwam overall dus als nummer één uit de bus.

Baanbrekende uitvindingen

Walter Hart, Nederlands en Europees octrooigemachtigde van EP&C, is niet helemaal overtuigd dat de statistische gegevens van de onderzoekers over Nederland een juist beeld geven. “Zo scoort Nederland ook het best op het onderdeel equivalentie. Dat is een juridisch element dat volgens Nederlandse jurisprudentie alleen een rol kan spelen bij baanbrekende uitvindingen. De gunstige statistieken lijken op dit punt dus een wat te rooskleurig beeld te scheppen. Desalniettemin is het Nederlandse systeem gewoon heel goed”, zegt Hart.

Hervorming

Hij trekt nog een andere conclusie uit de ranglijst van de onderzoekers. “Dat Duitsland, weliswaar gedeeld, op de laatste plaats staat is niet verwonderlijk. Het Duitse rechtssysteem is hoognodig aan hervorming toe.”

Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met Walter Hart

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN, INBREUK, RECHTSPRAAK