Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Startschot unitair octrooi en Unitary Patent Court heeft geklonken

Startschot unitair octrooi en Unitary Patent Court heeft geklonken

Op 18 januari 2022 is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC). Het unitair octrooi is een nieuw octrooi waarmee in een keer een groot gedeelte van de EU gedekt wordt. Het UPC is een nieuwe Europese octrooirechtbank die beslissingen zal nemen in geschillen over de nieuwe unitaire octrooien én over bestaande Europese octrooien. Indien octrooien voor u en uw bedrijf belangrijk zijn, wees dan het komende jaar alert. Want er komen belangrijke beslissingen en nieuwe mogelijkheden op u af.

Gisteren ratificeerde Oostenrijk als 13e en laatst benodigde land het protocol voor voorlopige toepassing. Deze ratificatie triggert een voorlopige inwerkingtreding van het systeem. Het Europees Octrooibureau (EPO) kan nu de laatste voorbereidingen treffen voor het unitair octrooi. Het Preparatory Committee, de stuurgroep voor de nieuwe rechtbank, kan het UPC daadwerkelijk opzetten.

Het Preparatory Committee heeft vandaag in een persbericht bekendgemaakt dat de periode van voorlopige inwerkingtreding ten minste 8 maanden zal duren. Het EPO heeft een vergelijkbaar persbericht uitgebracht. Het lijkt daarmee reëel dat het nieuwe systeem eind 2022 of begin 2023 in werking zal treden. De zogeheten Sunrise periode zal naar verwachting rond de herfst van 2022 starten.

Voorlopige inwerkingtreding - 19 januari 2022

Tijdens de voorlopige inwerkingtreding zullen alle benodigde stappen gezet worden om het UPC en het unitair octrooi te kunnen laten werken. Dat betekent dat de rechters en het overige personeel aangenomen zullen worden, de gebouwen ingericht zullen worden, de ICT-systemen in de lucht gebracht worden, en alles wat verder maar nodig is om het Unified Patent Court (UPC) te doen functioneren.

Begin Sunrise periode - verwacht herfst 2022

Houders van een Europees octrooi kunnen in de Sunrise periode een zogeheten opt-out indienen voor dat octrooi. Daarmee kan het octrooi buiten de bevoegdheid van de nieuwe rechtbank, het UPC, gehouden worden. Dit is met name zinvol indien u het UPC als een risico voor uw waardevolle octrooien inschat en graag nog even de kat uit de boom wilt kijken.

Wij zullen u in de komende maanden hierover uitgebreid informeren en adviseren. Concreet zult u enkele maanden voor aanvang van de Sunriseperiode een overzicht van uw octrooiportefeuille van ons ontvangen en een uitgebreide toelichting van de voor- en nadelen van het indienen van een opt-out. Vervolgens zullen wij contact met u opnemen om uw situatie te bespreken en u te adviseren over mogelijke opt-outs.

Inwerkingtreding - verwacht eind 2022 of begin 2023

Vanaf de inwerkingtreding kunnen unitaire octrooien verleend worden. Dat betekent dat voor iedere Europese octrooiaanvraag die na deze datum verleend wordt, de extra optie van unitair effect beschikbaar zal zijn. Simpel gezegd betekent een unitair octrooi een grotere geografische dekking voor minder kosten. Een unitair octrooi valt automatisch onder de bevoegdheid van het UPC. Vanaf deze datum kunnen ook rechtszaken over unitaire octrooien en over Europese octrooien waarvoor geen opt-out is ingediend worden gestart bij het UPC. Het kan daarbij gaan om een inbreukgeschil of om een geschil over de geldigheid van een Europees of unitair octrooi, maar bijvoorbeeld ook om een geschil over eigenaarschap of licenties.

Wij leggen uit

EP&C zal u in de komende maanden nader informeren over het hoe, wat, waarom en ook wanneer van het UPC en het unitair octrooi. Zo kunt een update van onze white paper over het UPC en het unitair octrooi verwachten en zullen wij een aantal workshops organiseren voor geïnteresseerden.

Mocht u in de tussentijd alvast vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw octrooigemachtigde bij EP&C. Bijvoorbeeld wanneer u een lopende Europese aanvraag hebt, waarvan u verwacht dat deze in 2022 wordt verleend, en u wilt daarvoor een unitair octrooi kiezen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ten slotte: Is het nu volledig zeker dat het UPC en het unitair octrooi er ook echt komen? Zekerheid is een groot woord en het blijft een complex project met de nodige uitdagingen. Wij gaan er echter vanuit dat het project deze keer de finish haalt.

Onderwerpen: Unitair octrooi, OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING