Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Wind­energie verduur­­­zamen? Vergeet het octrooi niet

Windenergie verduur­zamen? Vergeet het octrooi nietWindenergie en duurzaamheid. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar ze bijten elkaar soms ook. Winning van grondstoffen, recyclen van wieken, verstoren van de natuur bij installatie. Het zijn vraagstukken waarvoor gelukkig al veel geïnnoveerd wordt. Een belangrijke stap hierbij is de bescherming van deze innovaties door een octrooi. Een uitvinding zit in een klein hoekje. Blijf dus voorop lopen en vergeet niet uw intellectueel eigendom vast te leggen.

Duurzaamheid in de hele keten

In de hele keten van windenergie is vergroening wenselijk. Productie, installatie, distributie en opslag: ze laten allemaal sporen na. Van het winnen van grondstoffen, de CO2-uitstoot tijdens het maken van het staal, tot aan de installatie van de windturbines met daarbij het verstoren van vogels en vissen. En natuurlijk het recyclen van de composietdelen en andere componenten aan het einde van de levensduur.

De opbrengst van windenergie voor het milieu overtreft ook bij de huidige stand van zaken de negatieve consequenties. Na drie tot zes maanden heeft een turbine de hoeveelheid CO2 die tijdens het produceren is vrijgekomen al bespaard. Tijdens de ongeveer twintig jaar dat een turbine draait produceert hij tot tachtig keer zoveel energie als er nodig is om een turbine te bouwen (bron: Milieu Centraal). Dat betekent echter niet dat we tevreden achterover kunnen leunen.

Innovatieve branche

De windenergiebranche is op het gebied van verduurzaming zeer inventief. Wat dacht u van een stillere manier om windturbines te installeren om zo vissen niet te storen? En er wordt – in navolging van successen hiermee in Noorwegen – onderzocht of het zinvol is om een wiek zwart te verven. Dit moet er voor zorgen dat vogels minder vaak geraakt worden door de wieken. Ook past de industrie steeds vaker nieuwe, circulaire materialen toe die tijdens de productie daarvan minder CO2 uitstoten. Er is niet één mirakeloplossing om te verduurzamen. Alle kleine innovaties bij elkaar vergroenen de branche.

Voorsprong op de concurrent

Als u wet- en regelgeving goed in de gaten houdt en blijft anticiperen, dan kunt u een flinke voorsprong nemen op uw concurrentie. Vergeet dan de bescherming van uw nieuwe technologie niet. Misschien is het niet direct duidelijk dat uw bedrijf een nieuwe en inventieve – de criteria voor octrooieerbaarheid – oplossing heeft bedacht. Dat vereist enige alertheid. Of misschien denkt u dat een octrooi geen zin heeft of te kostbaar is. Dat valt vaak mee.

Een misverstand is verder dat een octrooi alleen aangevraagd kan worden op baanbrekende, complexe technologie. Dat is niet zo. De lat ligt lager dan veel mensen denken. Ook een praktische verbetering op een bestaand product of werkwijze kan vaak geoctrooieerd worden. Leg dus uw plannen gerust eens voor aan een octrooigemachtigde.

Voordelen octrooi

Een octrooi zorgt ervoor dat u uw concurrentie voor blijft. Het geeft u een groot voordeel ten opzichte van hen: u heeft het alleenrecht op uw uitvinding. Ook bent u voor investeerders interessanter en wordt uw bedrijf meer waard.

En als u uw uitvinding graag met de wereld deelt? Dan kan dat nog steeds met een octrooi. Door licenties uit te geven, maakt u uw uitvinding bereikbaar voor de hele branche. U houdt alleen wel zelf in de hand wie dit wel en niet kunnen gebruiken.

Een belangrijke ontwikkeling is verder dat er in Europa een grote modernisering van het octrooisysteem aankomt. In het eerste kwartaal van 2023 worden het unitair octrooi en het UPC verwacht. Dat maakt octrooibescherming extra interessant. Op de website van EP&C vindt u hier meer informatie over.

Kortom: innoveert u in de windbranche? Neem dan octrooiering op in uw bedrijfsstrategie.

 

New call-to-action

 

 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM